forum.amstaff.tox.pl
Forum poświęcone psom ras bullowatych

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin FCI
Autor Wiadomość
@Cannabis 
forum.amstaff.tox.plImię: Wojciech
Pomógł: 8 razy
Dołączył: 28 Cze 2005
Posty: 3031
Skąd: Wola
Wysłany: 2015-01-10, 15:26   Regulamin FCI

REGULAMIN FCI

Artykuł 1 – Wymogi dotyczące składania wniosku o przyznanie członkostwa i partnerstwa

Wniosek o przyznanie członkostwa lub partnerstwa musi być złożony wraz
z certyfikowaną kopią statutów i regulaminów oraz kopią aktu uznania danej
organizacji w kraju jej funkcjonowania lub certyfikatem, wydanym przez uprawnione
władze krajowe, określającym status prawny tej organizacji. Wniosek powinien
zawierać ponadto deklaracje, mówiące że:
(a) organizacja składająca wniosek zobowiązuje się do przestrzegania statutów,
regulaminów oraz decyzji Komitetu Generalnego FCI i Zgromadzenia Generalnego FCI
(b) organizacja składająca wniosek zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
przepisów i regulaminów FCI.

Artykuł 2 – Zgromadzenie Generalne – procedury głosowania i wyborów

a) Głosowanie
W przypadku głosowania jawnego, każdy członek uprawniony do głosowania używa
karty do głosowania, jasno określającej nazwę kraju lub – jeśli taka będzie decyzja
Zgromadzenia Generalnego – Dyrektor Wykonawczy wywoła kolejno każdego
członka.
b) Wybory
- Komisja Wyborcza ma być powoływana na każdym Zgromadzeniu Generalnym.
- Komisja ta składa się z 3 osób, które same nie kwalifikują się do wyborów.
- Komisja ta, wraz z Dyrektorem Wykonawczym FCI, odpowiada za rozdanie, zebranie
i liczenie kart do głosowania.
- Po wyborach wszystkie karty do głosowania należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu w Sekretariacie Generalnym FCI, przez okres 90 dni, w zapieczętowanej
kopercie; mogą one zostać sprawdzone, na żądanie, przez osoby, które stanęły do
wyborów.

Artykuł 3 – Komitet Generalny

1.
Komitet Generalny powinien zbierać się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Jeśli
Komitet Wykonawczy uważa to za konieczne, Komitet Generalny może zbierać się
częściej. Dodatkowe posiedzenia powinny mieć miejsce w przeddzień Zgromadzenia
Generalnego FCI.
2.
Data i miejsce następnego posiedzenia powinny, jeśli to możliwe, być ustalane
każdorazowo podczas trwającego posiedzenia. Jeżeli za sprawą istotnych
i nieprzewidzianych okoliczności będzie to konieczne, data i miejsce posiedzenia
mogą ulec zmianie (za zgodą Prezydenta), pod warunkiem, że możliwe będzie
powiadomienie wszystkich członków Komitetu Generalnego z wyprzedzeniem.
3. Zaproszenia na posiedzenia Komitetu Generalnego powinny być wydawane
w imieniu Prezydenta przez Dyrektora Wykonawczego. Powinny być wysłane na
piśmie najpóźniej na miesiąc przed wyznaczoną datą posiedzenia. Komitet
Wykonawczy powinien przygotować porządek obrad. Członkowie Komitetu
Generalnego mogą dodawać punkty do porządku obrad po ostatnim posiedzeniu
Komitetu Wykonawczego, jeśli okaże się to konieczne. Członkowie Komitetu
Generalnego powinni informować Dyrektora Wykonawczego w stosownym czasie
o kwestiach, które powinny pojawić się w porządku obrad.
4.
Na wszystkie posiedzenia Komitetu Generalnego uczęszczać ma Dyrektor
Wykonawczy, który powinien protokołować. Protokoły powinny być napisane
w języku angielskim i przesłane do członków Komitetu Generalnego najpóźniej
miesiąc po posiedzeniu. Tłumaczenia protokołów na inne oficjalne języki FCI powinny
być dostępne najszybciej, jak to możliwe.
Jeśli Dyrektor Wykonawczy nie będzie w stanie uczestniczyć w posiedzeniu, musi
zostać zastąpiony przez inną kompetentną osobę, która będzie protokołować.
5.
Dyrektor Wykonawczy prowadzić ma księgę, w której notować musi datę i uchwały
przyjęte przez Komitet Generalny. Księga ta udostępniana będzie członkom Komitetu
Generalnego, na życzenie, w celu kontroli.
6.
Protokół z poprzedniego posiedzenia musi być zatwierdzony przez Komitet
Generalny. Oryginalny protokół musi być podpisany przez Prezydenta i Dyrektora
Wykonawczego oraz rozprowadzony do organizacji członkowskich nie później niż 60
dni po zatwierdzeniu.

Artykuł 4 – Komitet Wykonawczy

1.
Komitet Wykonawczy powinien zbierać się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku.
2.
Data i miejsce następnego posiedzenia powinny, jeśli to możliwe, być ustalane
każdorazowo podczas trwającego posiedzenia.
3.
Zaproszenia na posiedzenia Komitetu Wykonawczego wydawane są w imieniu
Prezydenta przez Dyrektora Wykonawczego. Powinny być wysłane na piśmie,
najpóźniej na miesiąc przed wyznaczoną datą posiedzenia.
Prezydent i Dyrektor Wykonawczy powinni przygotować porządek obrad. Członkowie
Komitetu Wykonawczego mogą dodawać punkty do porządku obrad na początku
posiedzenia.
4.
Na wszystkie posiedzenia Komitetu Wykonawczego uczęszczać ma Dyrektor
Wykonawczy, który powinien protokołować. Protokoły powinny być napisane
w języku angielskim i przesłane do członków Komitetu Wykonawczego najpóźniej
miesiąc po posiedzeniu. Jeśli Dyrektor Wykonawczy nie będzie w stanie uczestniczyć
w posiedzeniu, musi zostać zastąpiony przez inną kompetentną osobę, która będzie
protokołować.
5.
Dyrektor Wykonawczy prowadzić ma księgę, w której notować musi datę i uchwały
przyjęte przez Komitet Wykonawczy. Księga ta udostępniana będzie członkom
Komitetu Generalnego, na życzenie, w celu kontroli.
6.
Protokół z poprzedniego posiedzenia musi być zatwierdzony przez Komitet
Wykonawczy. Oryginalny protokół musi być podpisany przez Prezydenta i Dyrektora
Wykonawczego.
7.
Prezydent i Dyrektor Wykonawczy powinni spotykać się tak często, jak to konieczne.

Artykuł 5 – Członkowie

Krajowe organizacje kynologiczne (członkowie i partnerzy kontraktowi FCI) i ich
członkowie są wzajemnie zobowiązani do nieingerowania w swe indywidualne
sprawy kynologiczne.

Artykuł 6 – Uznawanie nowych ras

Nowe rasy mogą być uznane przez FCI. Uznanie składa się z dwóch etapów: uznania
tymczasowego i ostatecznego.
Procedura uznania rasy (tymczasowego i ostatecznego) została przedstawiona
w załączonym aneksie (nr 1) i musi być zatwierdzona przez Zgromadzenie Generalne.

Artykuł 7 – Wzorce ras

1.
Członkowie muszą dostarczyć Komitetowi Generalnemu listę swych narodowych ras
i ich poszczególne wzorce w co najmniej jednym spośród oficjalnie obowiązujących
języków FCI.
Wzorce ras muszą być napisane zgodnie z modelem przyjętym przez FCI, tj. z tak
zwanym „formatem Jerozolimskim” (patrz załącznik nr 2). Sekretariat Generalny
zajmie się tłumaczeniami na oficjalnie obowiązujące języki FCI.
2.
Nowy lub zmodyfikowany wzorzec rasy będzie obowiązywał od daty jego publikacji
w co najmniej jednym spośród oficjalnie obowiązujących języków FCI. Data publikacji
oryginalnej wersji obowiązującego wzorca rasy (na drugiej stronie wzorca rasy)
odpowiada dacie posiedzenia Komitetu Generalnego, na którym został zatwierdzony
wzorzec rasy (nowy lub zmodyfikowany).
Za taką publikację odpowiada Sekretariat Generalny. Data publikacji pojawia się na
pierwszej stronie wzorca rasy.
3.
Zanim nowy lub zmodyfikowany wzorzec rasy zostanie zatwierdzony, musi zostać to
skonsultowane z Komisją Wzorców, i jeśli pojawia się jakakolwiek wątpliwość,
szczególnie w przypadku wystąpienia o uznanie nowej rasy, konieczne jest
zasięgnięcie opinii Komisji Naukowej.
4.
Obowiązek zatwierdzania wniosków o tymczasowe uznanie nowych ras spoczywa na
Komitecie Generalnym.
Ponadto, poprawki do istniejących wzorców ras i wzorce ras ubiegających się
o tymczasowe uznanie również zatwierdza Komitet Generalny, na prośbę członków
odpowiedzialnych za omawiane wzorce ras i po zbadaniu przez Komisję Wzorców
oraz – jeśli to konieczne, zwłaszcza w przypadku nowych ras – przez Komisję
Naukową.
Nowe wzorce ras powinny opierać się na wzorcach z kraju pochodzenia (rasy) lub
kraju sprawującego patronat. Rasy ubiegające się o ostateczne uznanie i ich wzorce są
zatwierdzane przez Zgromadzenie Generalne.
Obowiązek możliwie jak najszybszego zapoznania sędziów z nowymi wzorcami ras lub
poprawkami do wzorców ras spoczywa na członkach i partnerach kontraktowych FCI.

Artykuł 8 – Księgi Rodowodowe

1.
Każdy członek i partner kontraktowy musi prowadzić Księgę Rodowodową dla
wszystkich ras uznanych przez FCI. Muszą oni także prowadzić Wstępną Księgę
Rodowodową.
Aby pies kwalifikował się do wpisu do Księgi Rodowodowej lub Wstępnej Księgi
Rodowodowej, jego hodowca/właściciel musi posiadać prawo zamieszkania w kraju,
w którym zarejestrowany będzie pies.
Rasy uznane tymczasowo mają być rejestrowane we Wstępnej Księdze
Rodowodowej. Rodowody wydane psom ras nieuznanych przez FCI nie mogą nosić
logo FCI i muszą mieć naniesioną uwagę „rasa nieuznana przez FCI”.
2.
Członkowie i partnerzy kontraktowi powinni honorować wyłącznie i wzajemnie swoje
Księgi Rodowodowe, łącznie ze Wstępnymi Księgami Rodowodowymi.
Zaktualizowana lista skrótów nazw różnych Ksiąg Rodowodowych będzie
publikowana przez Sekretariat Generalny FCI.
Księga Rodowodowa każdego członka i partnera kontraktowego FCI ma być
udostępniana organizacjom uznanym przez FCI do możliwych celów badawczych.
3.
W oryginalnych rodowodach, numer rejestracyjny z Księgi Rodowodowej powinien
następować po skrócie nazwy Księgi Rodowodowej, w której zarejestrowany jest pies
(np. SHSB/LOS: nr 255 333); ponadto, numery rejestracyjne i skróty nazw powinny
być uwzględnione w co najmniej trzech pokoleniach
.
Oficjalne tytuły FCI muszą widnieć w rodowodach, a tytuły krajowe, przyznane przez
członków i partnerów kontraktowych FCI, mogą być (w nich) odnotowane.
4.
W przypadku psów pochodzących z krajów, które nie mają organizacji będących
członkami ani partnerami kontraktowymi FCI lub z którymi nie ma porozumienia
w sprawie uznawania rodowodów, członkowie i partnerzy kontraktowi – podobnie,
jak upoważnione przez nich kluby ras – mogą, pomimo znajdującej się powyżej
klauzuli nr 2, zarejestrować psa z nieuznanym rodowodem we Wstępnej Księdze
Rodowodowej. O ile pies ten został zbadany przez sędziego uprawnionego do
sędziowania tej rasy, wyhodowane po nim psy, począwszy od czwartego pokolenia,
mogą zostać wpisane do Księgi Rodowodowej. To samo ma zastosowanie
w przypadku psów nie posiadających żadnego rodowodu.
5.
Każdy członek lub partner kontraktowy może odmówić przerejestrowania lub
zarejestrowania w Księdze Rodowodowej psa cierpiącego na dziedziczne defekty lub
wykazującego defekty stojące w sprzeczności z Artykułem 2 Statutu (FCI), bądź też
psa, który nie spełnia zasad selekcji (hodowlanej), określonych przez członka lub
partnera kontraktowego, o którym mowa.
Ponadto, członkowie i partnerzy kontraktowi nie są zobowiązani do automatycznego
rejestrowania lub przerejestrowania w swych Księgach Rodowodowych psa
importowanego, jeśli uznają, iż rodowód został sporządzony nieprawidłowo. W takim
przypadku, członek i partner kontraktowy powinien jasno wytłumaczyć powód
odmowy członkowi, który wydał certyfikowany rodowód eksportowy.
6.
W krajach, gdzie członkowie i partnerzy kontraktowi FCI mają kluby ras, prowadzące
własne Księgi Rodowodowe w imieniu ich krajowej organizacji kynologicznej,
w rodowodach musi być jasno wskazane, iż kluby te są członkami krajowej organizacji
kynologicznej.
7.
Rodowody mają (obowiązującą) moc prawną dla członków i partnerów
kontraktowych FCI.
8.
Wydając rodowód należy jasno określić wszelkie oczywiste, niewątpliwe i możliwe do
zidentyfikowania odchylenia od koloru szaty, wyszczególnionego we wzorcu rasy.
Każdy pies z miotu może posiadać tylko jeden rodowód i tylko jeden rodowód
eksportowy, który musi zawierać nazwisko właściciela psa. Ponadto, musi być jedna
osoba odpowiedzialna za posiadanie psa. Osoba ta musi być pierwszą na liście
właścicieli.
9.
Gdy pies sprzedawany jest za granicę, krajowa organizacja kynologiczna musi wydać
certyfikowany rodowód eksportowy, napisany w jednym spośród czterech oficjalnie
obowiązujących języków FCI. Zabronione jest jednakowoż wydawanie rodowodu
eksportowego psu, który nie jest identyfikowalny za pomocą tatuażu lub mikroczipu.
Pies zarejestrowany we Wstępnej Księdze Rodowodowej może uzyskać certyfikat
eksportowej rejestracji w celu zostania przerejestrowanym do innej Wstępnej Księgi
Rodowodowej.
W przypadku każdego psa zarejestrowanego u członka lub partnera kontraktowego
FCI, a następnie eksportowanego, krajowa organizacja kynologiczna, która
rejestrowała psa jako ostatnia, powinna poświadczyć przekazanie własności nowemu
właścicielowi, poprzez naniesienie jego nazwiska i adresu na rodowód eksportowy.
10.
Krajowe organizacje kynologiczne i ich kluby ras nie mogą dokonywać żadnych
poprawek ani zmieniać żadnych informacji o psie, który został już zarejestrowany
w uznanej Księdze Rodowodowej.
Oprócz nowego numeru rejestracyjnego z Księgi Rodowodowej, we wszystkich
dokumentach zawierających informacje kynologiczne (programy prób pracy, katalogi
wystaw, rodowody, formularze rejestracyjne) musi pojawić się oryginalny numer
rejestracyjny i skrót nazwy Księgi Rodowodowej.
11.
Gdy pies sprzedawany jest za granicę, nowy numer i skrót nazwy nowej Księgi
Rodowodowej musi zostać naniesiony na oryginalny rodowód eksportowy.
Informacja ta ma być poświadczona pieczęcią i podpisem krajowej organizacji
kynologicznej, która prowadzi Księgę Rodowodową.
Zabronione jest wydawanie nowego rodowodu psu importowanemu.
12.
Członkowie i partnerzy kontraktowi muszą dostarczyć Sekretariatowi Generalnemu
FCI wzór rodowodu obowiązujący w ich kraju. Wszyscy członkowie i partnerzy
kontraktowi muszą być natychmiastowo poinformowani przez Sekretariat Generalny
FCI o jakichkolwiek poprawkach w rodowodzie.
13.
Rodowody wydane przez członka lub partnera kontraktowego muszą zostać
zaakceptowane przez wszystkich członków i partnerów kontraktowych jako
„dokumenty dowodzące, iż szczenięta są potomstwem rodziców rasowych, tej samej
rasy”. Jednakowoż, członkowie i partnerzy kontraktowi uprawnieni są do zrobienia
użytku ze znajdującego się powyżej punktu 5. Rodowody te nie mogą być
unieważnione przez członka lub partnera kontraktowego w żadnych okolicznościach.
14.
Członkowie i partnerzy kontraktowi nie są zobowiązani do rejestrowania w swych
Księgach Rodowodowych szczeniąt wyhodowanych wskutek krycia rodziców, którzy
nie odpowiadają wzorcom ras FCI i do wydawania im rodowodów.

Artykuł 9 – Przydomki hodowlane

1.
O rejestrację nowego przydomka hodowlanego w Międzynarodowym Rejestrze
Przydomków Hodowlanych FCI wszyscy członkowie muszą ubiegać się w Sekretariacie
Generalnym FCI. Krajowa organizacja kynologiczna ma prawo ubiegać się o taką
rejestrację wyłącznie dla hodowców, którzy posiadają prawo zamieszkania w danym
kraju. FCI uznaje współwłasność przydomka hodowlanego. Jednakowoż, w tym
przypadku, należy potwierdzać – przy każdym miocie – która osoba w spółce
oficjalnie odpowiada za stosowanie się do krajowych i międzynarodowych przepisów
we wszystkich kwestiach, dotyczących hodowli i rejestracji w Księdze Rodowodowej.
2.
Członkowie i partnerzy kontraktowi honorują przydomki hodowlane zarejestrowane
przez innych członków i partnerów kontraktowych.
3.
FCI odpowiedzialna jest za dokładną kontrolę Międzynarodowego Rejestru, tak, aby
uniknąć jakichkolwiek pomyłek, wynikających z podwójnej rejestracji przydomka lub
rejestracji przydomka podobnie brzmiącego.
4.
Przyznawanie i używanie przydomków hodowlanych regulują poniższe klauzule:
a) psy nie mogą nosić przydomka hodowlanego innego, niż ten, który należy do ich
hodowcy. Za hodowcę uznaje się właściciela suki podczas krycia. Gdy sprzedana
zostaje ciężarna suka, nabywca musi uzyskać pisemną zgodę sprzedawcy, zanim jego
przydomek hodowlany zostanie nadany szczeniętom
b) imię i przydomek hodowlany psa nie mogą być zmienione, gdy zostały już oficjalnie
zarejestrowane
c) krajowa organizacja kynologiczna może dopisać w rodowodzie przydomek
hodowlany zarejestrowany w FCI, jeśli dana rasa jest uznana przez krajową
organizację kynologiczną, wydającą rodowód, i/lub przez FCI

d) hodowca nie może zarejestrować więcej niż jednego przydomka hodowlanego dla
wszystkich hodowanych przez siebie ras
e) przydomek hodowlany jest przyznawany jednej osobie i obowiązuje dożywotnio,
o ile wcześniej nie przestanie on być używany lub o ile właściciel przydomka
hodowlanego nie zrzeknie się go pisemnie. Zasadniczo, przestaje on obowiązywać
w chwili śmierci osoby, której został przyznany. Krajowa organizacja kynologiczna
może prawomocnie scedować przydomek hodowlany na spadkobiercę hodowcy, gdy
prawa spadkowe danego podmiotu zostały należycie ustalone.
Właściciel przydomka hodowlanego może wskazać swego współmałżonka, potomków
lub krewnych jako osoby zaangażowane w prowadzenie hodowli, pod warunkiem, że
są to osoby przynajmniej osiemnastoletnie. Oryginalny właściciel przydomka
pozostaje reprezentantem hodowli.
Spółki hodowlane, liczące dwie lub więcej osób, muszą ubiegać się o wspólny
przydomek hodowlany – obowiązują je wyszczególnione powyżej zasady.
O wszelkich zmianach w składzie spółki należy powiadomić FCI.
Wszystkie inne kwestie powinny być regulowane przepisami odpowiednich krajowych
organizacji kynologicznych. Każdy hodowca przed przeprowadzką do innego kraju,
w którym FCI ma członka lub partnera kontraktowego, zobowiązany jest zgłosić ją
członkowi lub partnerowi kontraktowemu, który zarejestrował jego przydomek
hodowlany, tak, aby przeniesienie mogło zostać przeprowadzone prawidłowo.
Warunki posługiwania się przydomkiem hodowlanym opierają się na porozumieniu
pomiędzy krajową organizacją kynologiczną a hodowcą (hodowcami).
Posługiwanie się przydomkiem hodowlanym po separacji lub rozwodzie wymaga od
poprzednich właścicieli przydomka hodowlanego złożenia prawnego oświadczenia,
określającego klarownie, kto będzie posługiwać się nim nadal. W tym przypadku
przydomek hodowlany może zostać przeniesiony na nowego właściciela/nowych
właścicieli, jeśli spełnia on/spełniają oni wymogi krajowej organizacji kynologicznej,
stawiane właścicielom przydomków hodowlanych.
Jeśli do krajowej organizacji kynologicznej wpłynie skarga, dany przydomek
hodowlany nie może być używany, dopóki krajowa organizacja kynologiczna nie
zakomunikuje ostatecznego rozstrzygnięcia właścicielowi przydomka hodowlanego
f) przydomki hodowlane uznane przez FCI mają pierwszeństwo względem
przydomków hodowlanych uznanych jedynie na poziomie krajowym.
Po złożeniu skargi przez właściciela przydomka hodowlanego zarejestrowanego w FCI,
przydomek hodowlany uznany na poziomie krajowym będzie unieważniony na prośbę
FCI, jeśli podobieństwo nazw przynosi szkodę przydomkowi hodowlanemu uznanemu
przez FCI.
Od 1 stycznia 2006 roku członkom i partnerom kontraktowym nie zezwala się już na
rejestrowanie przydomków hodowlanych jedynie na poziomie krajowym.

Artykuł 10 – Imprezy

Jedynie międzynarodowe wystawy wszystkich ras i międzynarodowe próby pracy,
podczas których przyznawane są nagrody FCI (CACIB, CACIT, CACIAG, CACIL, CACIOB),
odbywają się pod egidą FCI. Wszystkie dokumenty i katalogi związane z tymi
imprezami muszą nosić logo FCI. Logo FCI musi być również widoczne podczas tych
imprez.
Wszelkie dopuszczalne skargi, dotyczące tych imprez, powinny być najpierw
rozpatrywane przez organizatorów, zanim ewentualnie rozpatrzone zostaną przez
Komitet Generalny FCI. Skargi dotyczące sędziów mają być rozpatrywane przez
krajowe organizacje kynologiczne, które upoważniają danych sędziów do pełnienia
obowiązków na tych imprezach. Skargi przeciw samej ocenie sędziowskiej nie są
dopuszczalne.

Artykuł 11 – Sędziowie

1.
Członkowie i partnerzy kontraktowi odpowiadają za szkolenie i egzaminowanie
(zgodnie z przepisami FCI) sędziów upoważnionych do przyznawania CACIB, CACIT,
CACIAG, CACIOB i CACIL. Tylko tacy sędziowie mogą być uznani przez FCI, jej członków
i partnerów kontraktowych.
2.
Sędzia może pojawić się na liście sędziów kraju członkowskiego lub będącego
partnerem kontraktowym, jeśli posiada prawo zamieszkania w kraju, w którym mieści
się zarząd główny tego członka lub partnera kontraktowego. Ponadto, sędzia może
pojawić się tylko na jednej liście sędziów FCI.
Członkowie i partnerzy kontraktowi muszą publikować swą zaktualizowaną listę
sędziów (nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, uprawnienia, znajomość języków)
na swej stronie internetowej. Oprócz tego, ta zaktualizowana lista musi każdego roku
zostać wysłana do Sekretariatu Generalnego FCI.
Decyzja w sprawie tego, czy publikować listę sędziów prób pracy w Internecie oraz
czy wysyłać ją do Sekretariatu Generalnego FCI, czy też nie, leży w gestii członków
i partnerów kontraktowych.

Artykuł 12 – Kodeks etyczny działalności hodowlanej

Hodowla i rozwój ras psów musi opierać się na długofalowych celach i rozsądnych
zasadach, tak, aby hodowanie nie skutkowało chorobami, złym temperamentem lub
brakiem umiejętności użytkowych.
Hodowanie musi służyć celowi zachowania, a najlepiej – zwiększenia genetycznej
różnorodności (poligeniczności) rasy.
W hodowli mogą być używane jedynie psy funkcjonalnie zdrowe. Na wszystkich
hodowcach spoczywa obowiązek selekcjonowania psów do hodowli w taki sposób, by
dane zwierzę hodowlane było psychicznie i fizycznie odpowiednie do reprodukcji.
Hodowca musi zagwarantować, że zwierzęta, które zamierza użyć w hodowli, mają
zrównoważony temperament i są w dobrej kondycji fizycznej.
Dopóki szczenię znajduje się pod opieką hodowcy, musi on zapewnić mu środowisko
optymalne dla jego rozwoju fizycznego i psychicznego, aby zagwarantować należytą
socjalizację.

Artykuł 13 – Kary i sankcje

FCI uznaje wszystkie prawnie obowiązujące sankcje (dotyczące osób takich, jak
sędziowie, hodowcy, wystawcy, handlerzy itd.), zgłoszone jej przez jej członków
i partnerów kontraktowych, i informuje pozostałych członków i partnerów
kontraktowych, tak, aby sankcje te mogły być nałożone we wszystkich krajach pod
jurysdykcją FCI.

Artykuł 14 – Kraj legalnego zamieszkania

W przypadku, gdy kraj legalnego zamieszkania nie może być zdefiniowany zgodnie
z niniejszym Regulaminem FCI, pod uwagę brana jest następująca definicja:
kraj legalnego zamieszkania jest krajem, w którym dana osoba spędza większość
czasu i z którym jest najbardziej związana.
Jeśli kraj legalnego zamieszkania nie może być ustalony na podstawie powyższego
oświadczenia, pod uwagę brana jest następująca definicja:
kraj legalnego zamieszkania jest krajem, w którym dana osoba płaci podatki.
Jeżeli nadal wydaje się niemożliwym ustalenie kraju legalnego zamieszkania, decyzja
leży w gestii Komitetu Generalnego FCI.

Regulamin ten został przyjęty przez Zgromadzenie Generalne FCI, które odbyło się
w Acapulco 22 maja 2007 roku.
Poprawki zaznaczone tłustym drukiem i kursywą zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie
Generalne FCI w Budapeszcie, 14 maja 2013 roku, i obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

Prezydent
Rafael de Santiago

Dyrektor Wykonawczy
Yves De Clerq


Źródło: http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_FCI.pdf
_________________
www.amstaff.tox.pl & www.forum.amstaff.tox.pl/
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna Związek Kynologiczny w Polsce Klub Terrierów Typu Bull w Polsce American Dog Breeders Association United Kennel Club

Forum Poświęcone rasom bullowatym: American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier, Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier

phpBB by przemo